podaci za indetifikaciju

Delikomat d.o.o.

ul. Glavni put 31

32212 Čačak

PIB 105140712

Matični broj: 20319755

Šifra delatnosti: 4799

Tekući račun: 265-1040310001051-09 Raiffeisen Bank,

Telefon: +381.32.5482.082

Poslovna jedinica BEOGRAD

ul.Belarica Nova 56 br.11

11273 Batajnica

Telefon +381.11.2100.155

 

POŠALJITE NAM PORUKU! 

Liesl_800x600